Första sidan :: Läsåret 2019-2020 :: Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Morgon- och eftermiddagsverksamheten för förskolbarnen ordnas i Trolldalens daghem och för skolbarnen i Kapellby skola.

Ansvarsperson:  Ann-Mari Koivula, rektor för Kapellby skola, 044-720 8696

Telefonnummer till eftisledarna: 044-720 8695

 

Utbildningsstyrelsen: http://www.oph.fi/utbildning_och_examina/morgon-_och_eftermiddagsverksamhet