Första sidan :: Trivselregler

TRIVSELREGLER FÖR SKOLAN

I vår skola ta vi gemensamt ansvar för att alla skall trivas:

1. Vi kommer i tid till skolan och går genast in på lektion när det ringer.

2. Vi ger varandra arbetsro i klassrummet.

3. Vi vill ha det snyggt och trivsamt i skolan - vi skräpar inte ner eller klottar. Var och en håller reda på sina egna saker.

4. Vi aktar skolans och andras saker. Om något går sönder säger man genast till. Den sak du förstört måste du ersätta.

5. Vi tar inte godis, värdefulla saker, knivar eller annat farligt till skolan.

6. Om mobiltelefonen tas med till skolan, ansvarar eleven själv för den. Mobiltelefonen hålls ljudlös i skolväskan under lektionstid, om inte läraren annat föreskriver. 

7. Vi är ute på skolgården på rasterna. Vi får inte vara inne eller gå bort från skolgården utan en lärares lov.

8. Vi kastar inte stenar, snöbollar eller annat som kan skada någon. Vi utsätter varken oss själva eller andra för onödig fara.

9. Vi visar hänsyn, retar inte och stör inte andras lekar.

10. Vi uppför oss alla trevligt mot varandra.

11. Vi mobbar ingen!

 

SKOLAN FÖRUTSÄTTER

1. Att eleverna är ändamålsenligt klädda på gymnastiktimmarna. Eleverna förutsätts också tvätta sig efter en svettig gymnastiktimme, så glöm inte handduken.

2. Att man meddelar läraren om en elevs frånvaro snabbast möjligt.

3. Att man kommer överens om resor m m med skolan på förhand.

4. Att eleverna har mössa på sig vid kallt väder.

5. Att eleverna åtminstone smakar på skolans maträtter.

6. Att läraren meddelas om eventuella allergier och sjukdomar.