Första sidan :: Trivselregler

TRIVSEL I SKOLAN

I vår skola ta vi gemensamt ansvar för att alla skall trivas!                                        

 

 • Vi hälsar vänligt på alla!
 • Vi kommer i tid till skolan och går genast in på lektion när det ringer.
 • Vi ger varandra arbetsro i klassrummet och följer vuxnas instruktioner.
 • Vi vill ha det snyggt och trivsamt i skolan - vi skräpar inte ner eller klottar. Var och en håller reda på sina egna saker.
 • Vi aktar skolans och andras egendom. Om något går sönder säger man genast till. Den sak du förstört måste du ersätta.
 • Om mobiltelefonen tas med till skolan, ansvarar eleven själv för den. Mobiltelefonen hålls ljudlös i skolväskan under lektionstid, om inte läraren annat föreskriver.
 • Vi är ute på skolgården på rasterna och avlägsnar oss inte från skolgården utan tillstånd. 
 • Vi kastar inte stenar, snöbollar eller annat som kan skada någon. Vi utsätter varken oss själva eller andra för onödig fara.
 • Vi visar hänsyn.
 • Mobbning och uppvisande av rasistiskt beteende är förbjudet! 

 

 

SKOLAN FÖRUTSÄTTER

 

 • Att man meddelar läraren om en elevs frånvaro snabbast möjligt.
 • Att man kommer överens om resor m m med skolan på förhand.
 • Att eleverna klär sig ändamålsenligt till alla skolans aktiviteter. 
 • Att eleverna åtminstone smakar på skolans maträtter.
 • Att läraren meddelas om eventuella allergier och sjukdomar.
 • Att trafikregler fäljs på skolvägen